Océ Technologies robot verpakkingslijn toner

Case: Toner robot verpakkingslijn Océ Technologies

Robertpack slaagt bij Océ voor haar "ATEX-examen"

Océ in Venlo produceert onder meer de toners voor de professionele printers van moedermaatschappij Canon. Het in flessen verpakken van de toner voor de Canon varioPRINT 135 is onlangs geautomatiseerd door Robertpack. Vanwege de vele verschillende handelingen een uitdagende opdracht.

Oude situatie:   

Het afvullen van de flessen met toner werd tot voor kort nog door 2 operators gedaan. Deze operator maakte een soort schepbeweging om er voor te zorgen dat er nagenoeg geen mechanische krachten ontstaan die klontjes veroorzaken. Zo’n menselijke beweging is lastig te automatiseren, een robot voelt zoiets niet. Robertpack kreeg het toch voor elkaar.

Systeembeschrijving:

De totale verpakkingslijn omvat het depalletiseren van de lege kunststof flessen, het aanvoeren daarvan naar de afvulplek, het reinigen, vullen, sluiten en etiketteren en per twee verpakken in een doos en palletiseren. De lijn functioneert volautomatisch. De operator verzorgt alleen de logistiek om de afvullijn heen, zoals op tijd pallets met lege flessen aanvoeren, volle pallets afvoeren en af en toe het kartonmagazijn van de bedo dozenopzetter aanvullen. Vanwege de hoge kwaliteitseisen bij Océ, passen de eveneens door Robertpack geleverde bedo dozenopzetter en dozensluiter perfect in deze higtech toner afvullijn.

2 multifunctionele FANUC robots: 

De twee Fanuc-robots verrichten onafhankelijk van elkaar diverse complexe handelingen en zijn uitgerust met multifunctionele grijpers. De eerste robot pakt de lege flessen van de pallet en plaatst die op een aanvoerband richting het vulstation. Deze robot verwijdert ook de tussenvellen en plaatst de volle flessen per twee in een doos en plaatst de doos op een pallet. Iedere aan- en afvoerplek heeft ruimte voor twee pallets, zodat de operator het proces niet hoeft stil te leggen tijdens een wissel. De tweede robot werkt stapsgewijs het afvulproces af. Eerst pakt de robot de flessen per twee van de afvoerband en plaatst ze in het schoonmaakstation, dat de flessen schoonzuigt.

 

Daarna positioneert de robot de flessen onder de twee vulmonden, waar dezelfde ‘scheppende’ beweging die de operator ooit maakte, wordt nagebootst. Hierna gaan de flessen naar het sluitstation, waar de robot de sluiting op de fles drukt en een etiketteermachine de sluiting van een tamper evident-etiket voorziet. De aanvoerlijn naar het dozeninpakstation draait iedere tweede fles 180 graden rond, zodat de kans dat de sluitingen tegen elkaar komen en open gaan, wordt uitgesloten.

ATEX-zone:

Met veel onderdelen en processen is Robertpack bekend, alleen het afvullen in een explosiegevaarlijke ruimte was nieuw voor ons. Océ heeft ons daarom meegenomen in de stofexplosierichtlijnen van ATEX. Door nauw samen te werken met Océ is het gelukt om een goed functionerende en veilige lijn te bouwen.

Er was sprake om in de toekomst een tweede lijn te plaatsten, maar de capaciteit van de nieuwe toner afvullijn blijkt zo hoog te zijn dat Océ voorlopig vooruit kan. www.oce.com

Lees hier het volledige artikel

Voor elk logistiek vraagstuk een oplossing

Bekijk onze cases